Mislimo PREVENTivno

živimo i radimo bezbedno! Opširnije

Poštovani,

Ovim putem želimo da Vam predstavimo naše Društvo i da bliže opišemo poslove kojima se bavimo.


ASIP PREVENT je društvo sa ograničenom odgovornošću koje pruža usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine, zaštite od požara, tehničkih pregleda objekata i stručnog nadzora prilikom izvođenja građevinskih radova. Za sve poslove koje obavlja, ASIP PREVENT DOO NOVI SAD angažuje stručne kadrove iz oblasti elektro i mašinskog inženjerstva, inženjerstva bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite životne sredine, civilne zaštite i zaštite od požara, s ciljem i težnjom ka daljem usavršavanju stručnih kadrova i unapređenju procesa rada potrebama tržišta.

Za sve poslove kojima se naše društvo bavi, posedujemo neophodne licence i akreditacije, kao i ovlašćenja nadležnih ministarstava Republike Srbije, dok je kvalitet usluga koje pruža garantovan primenom sistema menadžmenta kvaliteta pružanja usluga.


Usluge koje pružamo

 • Usluga Lica za bezbednost i zdravlje na radu
 • Pregled i ispitivanje električnih instalacija
 • Pregled i provera opreme za rad
 • Pregled, ispitivanje i kontrola liftova
 • Pregled i ispitivanje uslova radne okoline
 • Stručno osposobljavanje radnika za bezbedan i zdrav rad
 • Organizacione i konsultanske usluge u pogledu zaštite od požara
 • Usluge stručnog lica za zaštitu od požara
 • Pregled i funkcionalno ispitivanje ručno prenosnih aparata za gašenje požara i hidranata;
 • Koordinacija u fazi izvođenja radova
 • Stručni nadzor prilikom izvođenja građevinskih radova i ostalih radova
 • Izrada elaborata o energetskoj efikasnosti
 • Izrada sertifikata o energetskim svojstvima zgrade- energetski pasoš
 • Tehnički pregled objekata
 • Organizovanje lekarskih pregleda na terenu i osposobljavanje za primenu i ukazivanje prve pomoći kod zadesnih i hitnih stanja
 • Organizovanje nabavke ormara prve pomoći sa opremom

Portfolio


Lorem ipsum dolor sit amet, et has tantas nominati eleifend.
Eligendi indoctum evertitur quo eu, nostrud argumentum eu mea, tale.

Zaštita od požara

hover8
Zaštita od požara
View Gallery

Corporate

hover8
Corporate
View Gallery

Wedding

hover8
Wedding
View Gallery

Commercial Shoots

hover8
Commercial Shoots
View Gallery

Corporate

hover8
Corporate
View Gallery

Wedding

hover8
Wedding
View Gallery